Subhanallah

Subhanallah
Indahnya ciptaan Allah yang Maha Esa

Alhamdulillah

Alhamdulillah
Kalimah syukur di lubuk hati terluah indah di hujung alsinah

Allahu Akbar

Allahu Akbar
Tinta buat mengenal Allah Pencipta Alam Semesta

Laa'ilaaha illa Allah

Laa'ilaaha illa Allah
Indahnya dunia dengan sinar Islam yang bergemerlapan

Tadlis al-Shuyukh

Khamis, 9 Disember 2010

1.0 Definisi tadlis al-shuyukh

 • Periwayat tadlis menyebut sheikhnya (sheikh yang meriwayatkan hadis yang sedang diriwayatkan oleh si periwayat) dalam sanadnya
 • tetapi sebutannya itu dengan menggunakan sesuatu (nama, gelaran, nisbah gurunya kepada kabilah,kampung dan sebagainya) yang tidak dikenali serta bukanlah sesuatu yang masyhur di kalangan ulama
 • supaya sheikhnya itu tidak dikenali
 • hal ini disebabkan sheikhnya itu masih kecil atau seorang yang dhaif dan sebagainya.
2.0 Keterangan

Contoh dari saya: Seorang sheikh telah masyhur di kalangan ulama dengan gelaran al-hakim dan turut mempunyai gelaran lain, al-Khalil, yang tidak diketahui ramai. Namun murid yang meriwayat hadis daripadanya tidak menggunakan gelarannya yang masyhur iaitu al-Hakim, tetapi menggunakan gelarannya yang tidak pernah diketahui oleh ulama. Justeru muridnya itu boleh dikatakan telah mentadlis hadis tadi dengan bentuk tadlis al-shuyukh.

Tadlis bahagian ini boleh terjadi asalkan periwayat menyebut sheikhnya dengan sesuatu yang tidak masyhur di kalangan ulama. Boleh jadi sheikhnya masyhur hanya dengan gelaran sehinggakan nama sebenarnya tidak diketahui. Maka yang disebut oleh muridnya ketika meriwayatkan hadis daripadanya adlaah nama sebenarnya sheikhnya.

3.0 Faktor yang menyebabkan periwayatkan melakukan tadlis al-Shuyukh:

3.1. Sifat sheikhnya yang dhaif (kurang thiqah atau kurang dhabit). Oleh kerana itu, periwayat tadlis dengan sengaja mengubah nama sheikhnya yang dhaif tadi atau gelarannya dan sebagainya untuk mengelakkan sanadnya daripada dikritik oleh para pengkaji kerana kedhaifan sheikhnya dan juga supaya orang tidak mengetahui bahawa ia telah mengambil hadis daripada seorang yang dhaif.

3.2. Sheikhnya itu lebih muda daripadanya atau lebih tua sedikit berbanding dengan umurnya.

3.3. Sheikhnya mempunyai umur yang panjang sehingga orang lain turut berguru dengan sheikh tersebut dan menjadikan periwayat tadlis ini berkongsi guru dengan penuntut yang lain.

3.4. Periwayat tadlis ini banyak meriwayatkan hadis daripada sheikh yang ditaliskannya. Dengan sebab itu, dia menyebut sheikhnya itu dengan sesuatu yang tidak masyhur kerana ia tidak gemar menyebut sheikh yang sama dengan menggunakan cara yang sama berulang kali. Maka ia mempelbagaikan riwayatnya dengan menggunakan pengenalan sheikh yang pelbagai. Selain itu, mungkin juga ia bertujuan supaya orang menyangka bahawa ia telah mengambil hadis daripada ramai sheikh kerana pengenalan sheikhnya berbeza sedangkan orangnya adalah orang yang sama.

3.5. Periwayat tadlis merupakan seorang yang disanjung tinggi di kalangan umum dan sentiasa dipandang baik dari segi peribadinya, kaumnya, negaranya dan sebagainya.

4.0 Hukum tadlis shuyukh

Hukum tadlis bahagian ini berbeza berdasarkan faktor hadis ini ditadlis.

4.1. Haram

Jika tadlis dilakukan dengan tujuan menyembunyikan sheikh daripada kritikan kerana dhaifnya sheikh tersebut bagi membolehkan hadis yang ditadliskan itu diterima, maka tindakan tersebut adalah haram kerana terdapat unsur-unsur penipuan dan dianggap tadlis shyukh yang terkeji.

2. Makruh

Jika faktor periwayat mentadlis hadis selain daripada sebab di atas, umpama sheikhnya lebih muda atau faktor-faktor yang lain yang mendorong kepada tindakan mentadliskan hadis, maka oleh kerana ia tetap merupakan tindakan menyembunyikan identiti sheikhnya daripada pengetahuan umum dan menyulitkan ulama untuk mengetahuinya, tindakan tersebut dihukum makruh dan tidak jatuh kepada haram.

5.0 Keadaan hadis yang ditadliskan

Tindakan periwayat tadlis menggunakan pengenalan identiti sheikhnya yang tidak diketahui umum, maka ia menjadikan sheikhnya majhul ‘ain (tidak diketahui siapakah periwayatnya) dan majhul hal (tidak diketahui bagaimanakah sifat periwayatnya). Oleh kerana itu dalam keadaan ini, hadis yang ditadliskan tidak boleh diterima melainkan jika telah dikenalpasti mengenai identiti periwayat dan dipastikan bahawa ia merupakan seorang yang adil dan dhabit.

Tadlis yang dilakukan dalam bentuk tadlis shuyukh ini dilihat lebih mudah dikesan berbanding tadlis isnad, maka jika dibandingkan kedua-duanya, hukum tadlis shuyukh lebih ringan. Ini kerana bagi ulama serta para imam yang sentiasa bermain dengan asanid hadis, mereka akan mengenali periwayat hadis walaupun menggunakan nama yang jarang-jarang kedengaran.

Tadlis isnad pula sebaliknya. Ia hanya dapat diketahui dengan 2 cara:

 1. Pengakuan daripada periwayat tadlis itu sendiri dengan menyatakan bahawa ia tidak mendengar hadis berkenaan daripada periwayat yang telah ditadliskannya.
 2. Periwayat tadlis meriwayat hadis berkenaan buat kali yang kedua dengan sanad yang benar tanpa menggugurkan periwayat yang telah digugurkannya dalam sanad tadlis ketika meriwayat buat kali pertama.

Tadlis al-'Ataf

1.0 Definisi tadlis al-‘Ataf

Menurut Imam al-Sakhawi, tadlis al-'ataf adalah:

Periwayat tadlis menggunakan lafaz yang jelas bagi menunjukkan bahawa ia mendengar hadis daripada sheikhnya sendiri, walau bagaimanapun ia meng’atafkan sheikhnya yang lain bersama sheikhnya tadi (dengan menggunakan huruf ‘ataf seperti perkataan “dan”)– untuk menunjukkan bahawa ia mendengar hadis berkenaan daripada kedua-dua sheikh tersebut – sedangkan pada hakikatnya ia hanya mendengar hadis berkenaan daripada sheikh yang pertama sahaja, bukan daripada kedua-duanya.

2.0 Keterangan

Keadaan yang disebutkan boleh berlaku sama ada kedua-dua sheikh tadi merupakan rakan seperguruan (mengambil hadis daripada orang yang sama) atau tidak.

Sebagai contoh: Seorang periwayat tadlis berkata: aku mendengar hadis ini daripada Sheikh Yusuf dan Sheikh Ahmad.


Kedua-dua Sheikh tersebut, Sheikh Yusuf dan Sheikh Ahmad sememangnya merupakan guru kepada periwayat tadlis ini. Ini bermakna periwayat sememangnya mengambil hadis daripada kedua-duanya.

Berdasarkan kalam periwayat dalam contoh di atas, ia secara jelas menunjukkan bahawa ia mendengar hadis yang dinyatakan daripada kedua-duanya sheikh. Namun dalam keadaan talis al-‘ataf, periwayat tadlis sebenarnya hanya mendengar hadis yang diriwayatkannya itu daripada Sheikh Yusuf sahaja dan tidak mendengarnya daripada Sheikh Ahmad.

Tadlis yang berlaku di sini adalah pada sheikh yang mana dalam ilmu nahw, ia dipanggil ma’tuf kerana berada selepas kalimah ataf “dan”.

Tadlis al-Taswiyaah

1.0 Definisi tadlis al-taswiyyah تدليس التسوية

Periwayat yang melakukan tadlis ini menggugurkan “sheikh kepada sheikhnya” daripada rantaian sanadnya, mungkin kerana “sheikh kepada sheikhnya” itu masih kecil, atau ia dhoif, atau baginya ia thiqah tetapi tidak bagi ulama lain yang membuat jarah dan ta’dil, sedangkan sheikhnya sendiri tidak sebegitu (telah besar dan thiqah).

Oleh kerana sifat-sifat yang telah disebutkan tadi yang terdapat pada “sheikh kepada sheikhnya” itu, maka dia membuang “sheikh kepada sheikhnya” itu dengan tujuan memperelokkan sanadnya agar ia tidak dirosakkan dengan kelemahan yang ada pada “sheikh kepada sheikhnya”.

Satu perkara lagi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menggunakan kalimah yang menunjukkan seolah-olah sanad dalam riwayatnya bersambung antara sheikhnya dengan sheikh kepada “sheikh kepada sheikhnya”.

2.0 Hukum tadlis al-taswiyyah

Al-Hafiz al-‘Iraqi berkata: Bahagian ini adalah bahagian tadlis yang paling buruk. Ini kerana thiqah yang pertama (sheikh kepada periwayat tadlis) kadang-kadang bukanlah seorang yang melakukan tadlis – apabila berlaku tadlis al-taswiyyah ini, maka keadaan yang berlaku seolah-olah sheikh kepada periwayat tadlislah yang telah menggugurkan nama sheikhnya sendiri (sheikh kepada sheikh periwayat) – dan begitu juga selepas berlaku tadlis al-taswiyyah ini, jikalau seseorang itu bergantung kepada sanad untuk menetapkan hukum hadis dan mendapati hadis ini diriwayatkan pula daripada thiqah yang lain, pasti dia akan mengatakan bahawa hukum hadis ini adalah sohih.

Perhatian penting:

Sesebuah hadis tidak akan dianggap sebagai hadis yang telah ditadliskan dengan tadlis bahagian ini melainkan jika diketahui dengan jelas bahawa periwayat tadlis ini mendengar, mengambil dan menjadi anak murid kepada sheikhnya. Begitu juga hendaklah diketahui dengan jelas bahawa sheikhnya mengambil hadisnya daripada gurunya dan begitu jugalah yang berlaku kepada guru-guru seterusnya sehingga ke akhir sanad.

Hal yang demikian bermaksud tidak cukup hanya sekadar diketahui bahawa periwayat tadlis itu mendengar hadis daripada sheikhnya bahkan hendaklah diketahui di setiap peringkat agar dapat dipastikan bahawa sanad berkenaan benar-benar bersambung. Ini kerana seseorang yang melakukan tadlis al-taswiyyah tidak menggugurkan sheikhnya tetapi menggugurkan sheikh kepada sheikhnya.

Tadlis Isnad

1.0 Bentuk-bentuk tadlis isnad:

Tadlis bahagian ini mempunyai 4 bentuk. 1 daripadanya adalah bentuk yang disepakati dan 3 yang lain tidak disepakati.

1.1 Bentuk 1 (bentuk yang disepakati)

1. Seorang periwayat meriwayatkan hadis tertentu daripada seseorang yang telah dijumpainya dan telah mendengar hadis daripadanya.

2. Namun begitu, hadis yang sedang diriwayatkannya itu bukanlah hadis yang didengarinya daripada orang yang ditemuinya (sebenarnya dia mendengar hadis tersebut daripada orang lain)

3. Sedangkan lafaz (sighah) yang digunakannya ketika meriwayat adalah lafaz yang menimbulkan sangkaan bahawa hadis tersebut didengar daripada orang yang ditemuinya itu.

4. Dan dia juga sebenarnya telah menggugurkan (tidak menyebut dalam sanadnya) sheikh yang telah meriwayatkan hadis kepadanya – hadis tersebut sebenarnya diambil daripada sheikh ini.

3 syarat untuk berlakunya tadlis isnad bentuk 1 iaitu:

1. Seorang periwayat meriwayatkan hadis yang tidak didengarinya daripada seorang sheikh secara mubasyarah (bersemuka). Walhal, hadis berkenaan sebenarnya didengarinya daripada sheikh lain secara mubasyarah tetapi tidak pula disebutkan dalam sanad (menggugurkannya daripada sanad).

2. Telah dipastikan berlakunya pertemuan antara periwayat dengan sheikh yang ditadlis (sheikh yang - berdasarkan kenyataan periwayat - dikatakan telah memperdengarkan, meriwayat hadis kepada periwayat) sedangkan hadis itu bukan daripada sheikh berkenaan.

3. Periwayat meriwayat hadis menggunakan sighah yang tidak memberikan kepastian, sighah yang membawa kemungkinan antara dia mendengar atau tidak, daripada sheikh yang ditadlis.

Periwayat yang melakukan tadlis akan meriwayatkan hadis yang tidak didengarinya daripada sheikh yang telah ditemuinya dengan lafaz yang menimbulkan sangkaan bahawa dia mendengar daripadanya. Oleh kerana itu, lafaz yang digunakan adalah lafaz yang boleh memberikan kemungkinan antara dia telah mendengar daripada orang yang ditemuinya atau tidak mendengar seperti lafaz: ‘an عن , qaala قال , anna أن. Maka ketika meriwayatkan hadis mudallas, dia akan berkata: ‘an fulan عن فلان, atau qaala fulan قال فلان atau anna fulan qaala kaza أنّ فلا قال كذا .

Lafaz-lafaz ini bukanlah lafaz yang menandakan dengan pasti bahawa dia telah betul-betul mendengar hadis yang diriwayatkannya daripada orang yang ditemuinya, tetapi ia hanya boleh memberi satu kemungkinan bahawa dia telah mendengar dan kemungkinan dia tidak mendengar.

Periwayat tidak menggunakan lafaz yang menunjukkan pasti berlakunya sima’ seperti sami’tu سمعت atau haddasani حدثني kerana ia akan menjadikan dirinya pembohong jika dia dengan sengaja berbuat demikian sedangkan hadis berkenaan bukanlah didengarinya daripada orang yang ditemuinya.


1.2 Bentuk 2


1.3 Bentuk 3


1.4 Bentuk 42.0 Bahagian tadlis yang turut dijadikan pecahan kepada Tadlis Isnad:

2.1 Tadlis al-Taswiyyah تدليس التسوية
2.2 Tadlis al-‘Ataf تدليس العطف
2.3 Tadlis al-Qat’i تدليس القطع
2.4 Tadlis al-Sukut تدليس السكوت

Hadis Mudallas1.0 Definisi dari segi bahasa

 1. Isim maf’ul daripada fe’el dallasa دلّس yang bermaksud kegelapan. Masdarnya adalah tadlis تدليس.
 2. Ia dipetik daripada kalimah al-dalas الدلَسyang bermaksud mencampurkan kegelapan dengan cahaya yang menyebabkan sesuatu perkara tertutup daripada pandangan.
 3. Fe’el dallas juga digunakan untuk menunjukkan seseorang menutup sesuatu.

Para Muhaddis menamakan salah satu daripada jenis sanad yang terputus secara tersembunyi ini sebagai “mudallas” kerana perbuatan “tadlis” ini menutup dan menyembunyikan keadaan sanad yang sebenarnya telah diputuskan. Maka kerana ingin menutup keadaan sebenar sanad daripada pengkaji, periwayat tadlis ini meng”gelap”kan keadaannya agar pengkaji tidak dapat mengesan bahawa terdapat sesuatu yang telah gugur dari sanad.

2.0 Pembahagian tadlis

Ahli hadis berbeza pendapat dalam menentukan pembahagian tadlis. Namun pendapat yang paling diterima dan betul adalah pembahagian yang dibuat oleh Ibnu Solah. Beliau membahagikan kepada dua bahagian iaitu:
 • Tadlis isnad
 • Tadlis shuyukh
Pembahagian ini telah diterima oleh ramai ulama lain termasuk Imam al-Hafiz Ibnu Kathir dan Imam Nawawi.

Ulama lain pula ada yang membahagikan tadlis kepada lebih daripada dua bahagian dengan menambah beberapa bahagian lagi. Bahagian lain yang ditambah tersebut adalah:
 • Tadlis taswiyyah
 • Tadlis ‘ataf
 • Tadlis qat’i.
Walau bagaimanapun, pembahagian lain selain daripada dua pembahagian yang dibuat oleh Ibnu Solah sebenarnya termasuk dalam bahagian tadlis isnad.2.1 Tadlis isnad تدليس إسناد.

2.1.1 Keterangan di sini.

2.1.2 Bahagian tadlis yang turut menjadi pecahan kepada tadlis isnad:

 • Tadlis al-Taswiyyah تدليس التسوية . Saya khususkan penerangannya di sini
 • Tadlis al-‘Ataf تدليس العطف . Saya khususkan penerangannya di sini
 • Tadlis al-Qat’i تدليس القطع
 • Tadlis al-Sukut تدليس السكوت

2.1.3 Tadlis al-qat'i dan tadlis al-sukut

 • Tadlis al-Qat’i
Periwayat tidak menyebut adat riwayat أداة الرواية (kalimah yang digunakan untuk meriwayat seperti haddasana) bahkan hanya menyebut nama syeikh yang ditadlis (sheikh yang bukan didengari daripadanya hadis). Bahagian ini turut dinamakan sebagai tadlis al-hazfi تدليس الحذف.

 • Tadlis al-Sukut
Periwayat menyebut adat riwayat, kemudian diam tanpa menyebut nama sheikh yang diambil daripadanya hadis dan terus menyebut hadis yang ingin diriwayatkannya

2.1.4 Hukum tadlis isnad

Ulama berbeza pendapat mengenai hukum bagi periwayat yang melakukan tadlis dan hukum hadis yang diriwayatkannya.

Walau bagaimanapun dalam menentukan hukum yang betul terhadap hadis mudallas tersebut adalah dengan melihat lafaz yang digunakan oleh periwayat tadlis.

1. Dihukumkan dengan hukum hadis mursal.

Jika lafaz yang digunakan untuk meriwayatkan hadis adalah:
 • Lafaz yang muhtamal, iaitu mempunyai kedua-dua kemungkinan sama ada periwayat benar-benar mendengar hadis berkenaan daripada sheikhnya atau tidak mendengar, seperti lafaz ‘an, atau qaala dan lain-lain.
 • Periwayat juga tidak menerangkan keadaannya sama ada mendengar atau tidak.

2. Hadis tersebut hadis yang diterima dan boleh dijadikan hujjah.

 • Jika lafaz yang digunakan adalah lafaz yang menunjukkan secara jelas bahawa sanadnya bersambung dan ia mendengar serta mengambil hadis berkenaan daripada sheikhnya seperti lafaz sami’tu, haddasani dan lafaz lain yang seumpama dengannya.


2.2 Tadlis shuyukh. تجليس شيوخ.

2.2.1 Keterangan di sini.

Hadis Mauquf dan Maqtu'

Jumaat, 12 November 2010

Hadis dari segi siapa yang mengungkapkannya dapat dibahagikan kepada tiga bahagian:
 1. Hadis Marfu' حديث مرفوع
 2. Hadis Mauquf حديث موقوق
 3. Hadis Maqtu' حديث مقطوع

Hadis Mauquf


1. Hadis Mauquf ialah kata-kata, perbuatan dan sebagainya yang datang daripada sahabat Nabi S.A.W.

2. Ia terhenti sekadar sahabat Nabi S.A.W dan tidak sampai kepada nabi.

3. Walau bagaimanapun, terdapat penggunaan makna lain terhadap istilah ini yang masyhur di kalangan ulama Fiqh dari Khurasan. Mereka memanggil hadis Mauquf dengan nama Athar dan hadis marfu' dengan nama Khabar.

Ini bermakna, bagi mereka:
 • Mauquf adalah Athar.
 • Marfu' adalah Khabar.

Hadis Maqtu'

Hadis Maqtu' ialah kata-kata, perbuatan dan sebagainya yang datang daripada tabi'en dan terhenti sekadar mereka sahaja.

Plot Mauquf dan Maqtu'

Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat sebuah plot:

 • Satu barisan yang terdiri daripada 10 orang mewakili 10 orang periwayat sesebuah hadis. Ini adalah gambaran kepada rantaian sanad hadis berkenaan.
 • Orang pertama mewakili Rasulullah S.A.W.
 • Orang kedua mewakili Sahabat nabi.
 • Orang ketiga mewakili Tabi'en.
 • Orang ke-10 mewakili periwayat terakhir.
 • Ketika orang ke-10 meriwayatkan hadis, ia akan menyebut nama orang ke-9 iaitu orang yang meriwayatkan hadis berkenaan kepada orang ke-10, seterusnya nama orang ke-8 sehinggalah nama sahabat.
 • Jikalau hadis berkenaan adalah hadis mauquf, maka sanadnya hanya terhenti sekadar sahabat sahaja. Ini kerana, hadis berkenaan datangnya bukan daripada Nabi S.A.W, tetapi datang daripada sahabat.
 • Jikala hadis berkenaan adalah hadis maqtu', maka sanadnya hanya sekadar tabi'en sahaja dan tidak melibatkan sahabat dan Nabi S.A.W.Perbahasan Sekitar Marfu', Mauquf
dan Maqtu'

1.0. Penetapan sesuatu kalam sahabat sama ada marfu' atau mauquf

1.1. Kata-kata sahabat yang berbunyi: "Kami telah melakukan demikian" atau "Kami telah berkata demikian", ia mempunyai dua keadaan:

1.1.1. Keadaan pertama:

Ia tidak disandarkan kepada Nabi S.A.W secara jelas. Hukumnya adalah mauquf.

Hukum ini dinyatakan oleh Ibnu Solah yang sependapat dengan Khatib al-Baghdadi dan diceritakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim.

Walau bagaimanapun, terdapat ulama hadis yang berpendapat sebaliknya dengan menyatakan bahawa hukumnya adalah marfu'. Antaranya adalah Imam al-Hakim dan Imam al-Razi.

1.1.2. Keadaan kedua:

Ia disandarkan kepada zaman Nabi S.A.W.

Contohnya sahabat berkata seperti berikut:
 • "Kami mengatakan demikian pada zaman Nabi S.A.W"
 • "Rasulullah berada di kalangan kami"
 • "Rasulullah berada di hadapan kami"
 • "Rasulullah berada di hadapan kami dan ketika itu ayat Quran diturunkan."

Hukumnya berdasarkan pendapat majoriti ulama adalah marfu'.

Contoh yang lain, sahabat berkata seperti berikut:
 • "Kami diperintahkan demikian dan demikian."
 • "Kami dilarang untuk melakukan demikian dan demikian."
 • "Antara sunnah nabi ialah demikian."

Hukum kata-kata sahabat ini juga adalah marfu' seperti yang telah diputuskan oleh jumhur ulama'.

Hukum ini juga meliputi kata-kata sahabat yang berbunyi: "Telah dihalalkan kepada kami perkara demikian dan diharamkan perkara demikian".

2.0 Hadis Maqtu' bukan Hadis Munqati'

2.1 Ulama telah membezakan antara dua istilah ulum hadis ini dengan menetapkan bahawa Hadis Maqtu' adalah sifat bagi hadis dari sudut matannya. Manakala Hadis Munqati' adalah sifat bagi hadis dari sudut sanadnya.

2.2 Maqtu' adalah lawan kepada marfu', ia digunakan berdasarkan siapa yang mengatakan hadis berkenaan.

2.3. Munqati' pula adalah lawan kepada Muttasil. Munqati' boleh diibaratkan seperti tali yang terputus dua, tiga atau lebih di tengah-tengahnya atau di bahagian tali yang lain. Manakala Muttasil pula diibaratkan seperti tali yang bersambung dan tidak terputus.

Hadis Marfu’


Hadis dari segi siapa yang mengungkapkannya dapat dibahagikan kepada tiga bahagian:
 1. Hadis Marfu' حديث مرفوع
 2. Hadis Mauquf حديث موقوق
 3. Hadis Maqtu' حديث مقطوع

Hadis Marfu'

Hadis Marfu’ ialah hadis yang disandarkan atau dinisbahkan khusus kepada Rasulullah S.A.W , tanpa mengambil kira sama ada sanadnya bersambung atau terputus, dan sama ada ia berbentuk kata-kata baginda, perbuatannya, perakuannya atau sifatnya.

 • Atau dengan makna lainnya, hadis yang diungkapkan oleh Baginda S.A.W.

Berdasarkan maksud yang telah dinyatakan, kita mendapati sandaran dan nisbah hadis marfu’ kepada Rasulullah S.A.W ini adalah hanya sandaran semata-mata seperti mana seseorang mengatakan: “Rasulullah S.A.W telah berkata begini dan begini”. Penyataan tersebut dibuat tanpa mengenal pasti bahawa hadis tersebut benar-benar lahir daripada kalam Rasulullah atau tidak .

Justeru, hadis marfu’ menjadi lebih umum daripada hadis sahih yang telah dipastikan bahawa ia benar-benar lahir daripada Rasulullah. Selain itu, hadis marfu’ juga meliputi hadis maudhu’, iaitu hadis palsu yang direka oleh musuh-musuh lalu disandarkan kepada nabi dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad S.A.W lah yang mengungkapkannya. Ini juga bermakna, tidak semua hadis marfu’ mencapai darjat sahih di sisi para ulama’.

Oleh kerana itu, hadis marfu’ terdiri daripada 3 bahagian:
 1. Sahih
 2. Hasan
 3. Dhaif
Blog Widget by LinkWithin